Historia

Asunto Oy Kuopion Vuorihovi

Rakennusmestari P.J. Pitkäsen vuonna 1899 suunnittelema asuinrakennus valmistui vuonna 1901 Länsi-Vuorikadun ja Kestikievarinkujan kulmaan. Kymmenen vuotta myöhemmin, Länsi-Vuorikadun jo muututtua Vuorikaduksi ja Kestikievarinkujan muututtua Koljonniemenkaduksi, rakennusta laajennettiin kahden huoneiston verran Vuorikadun suuntaisesti. Laajennus toteutettiin rakennusmestari Erkki Halosen vuoden 1908 suunnitelmien mukaisesti. Rakennus toimi asuinrakennuksena aina vuoteen 1983, jolloin rakennus muutettiin toimistokäyttöön. Nyt vuonna 2014, Rakennustyö Salminen Oy muuttaa rakennuksen takaisin asuinrakennukseksi rakennuksen yli 100-vuotista historiaa kunnioittaen.

Valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä

Korttelimuseon ja kirkon välisiin kortteleihin mahtuu laajin säilynyt puu-Kuopio. Asunto Oy Kuopion Vuorihovi sijaitsee korttelissa 1-17, joka muodostuu 1800-luvun koulurakennusten ja asuinrakennusten kokonaisuudesta. Kortteli on osa usean korttelin muodostamaa aluetta, joka sisältää monia yksittäisiä arvokkaita kohteita puukaupungin ajalta. Alue on merkittävä kaupunkikuvallinen kokonaisuus, jossa näkyy kerroksellisuus, eri aikojen rakennukset ja rakenteet tasapainoisena kaupunkikuvana. Alue sisältää useita suojeltuja kohteita. Kaavalla säilytetään mittakaava, materiaalit, rakennuskorkeus ja pääosa rakennuksista.

Ympäristön rännikatumiljööt, jotka ovat säilyneet tilaltaan matalina, ovat Kuopion keskustan leimallisin piirre. Kuopion rännikatuverkko on Suomessa ainutlaatuinen. Yhtä laajaa, kahden erilevyisen kadun hierarkiaa ei ole säilynyt muissa kaupungeissa. Maanmittari Pehr Kjellmanin laatimalle ja vuonna 1776 hyväksytylle asemakaavalle perustuvan kaupunkirakenteen kaavallisen idean muodostavat suurkorttelit, jotka ns. rännikadut jakavat neljään pienempään kortteliin.

Monipuolinen, hoidettu ja virikkeellinen kulttuuriympäristö on kuopiolaisten yhteistä, korvaamattoman arvokasta pääomaa. Se on paras mahdollinen kasvu- ja asuinympäristö täällä asuville ja samalla elävä käyntikortti kaupungissamme vieraileville ihmisille. Meidän kannattaa pitää siitä hyvää huolta, meillä on kaikki syy olla siitä ylpeitä ja meidän on hyvä oppia aktiivisesti siitä nauttimaan. – Petteri Paronen, Kuopion kaupunginjohtaja

Kaikki oikeudet pidätetään © Rakennustyö Salminen Oy Site by Mainostoimisto Ad Kiivi